v02.i03

Down to Earth


by Dan Matutina
in conversation
Dan Matutina talks to longtime friends Charles and Grace Buenconsejo about the perils of making it as an artist in the Philippines, the couples’ move to New Zealand, and how a new found appreciation for nature helped Charles face some of his personal struggles.︎ “Maganda ‘yung mga awards na ‘yun pero parang hindi din siya talaga nagde-define sa ’yo. Ta’s parang, ewan ko, sa loob-loob ko parang may, meron pa akong hinahanap.”


︎︎︎


︎ FOUNDED BY FORMER MAGAZINE EDITORS
︎ MADE IN THE PHILIPPINES